Hoạt động

Triển lãm FBC Hà Nội 8 - 9/3 08/03/2018
Công đoàn AN MI mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 08/03/2018
Lễ Khởi công Xây dựng Nhà máy Gia công chế tạo Cơ khí An Mi

04/11/2017

Lễ trao tặng quà tình thương 16/11/2017
Hội Nghị Công Đoàn cơ sở 24/11/2017