Lễ khởi công xây dụng nhà máy AN MI

Với mục đích phát triển nghành chế tạo dụng cụ cắt nước nhà và mở rộng kinh doanh chế tạo dụng cụ

Hưng Yên ngày 04/11/2017 là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình AN MI, ngày mà viên đá đầu tiên của Nhà máy chế tạo dụng cụ AN MI được đặt xuống và hứa hẹn một Nhà máy chế tạo dụng cụ cắt đầu tiên của Việt Nam