Hội nghị thành lập Công Đoàn cơ sở ANMI

会社の労働組合の設立に関する会議 

Công ty TNHH Dụng cụ An Mi được thành lập ngày 12/02/2009, nhưng vẫn chưa thành lập công đoàn cơ sở. Trong thời gian vừa qua, được các đồng chí cán bộ Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm gặp gỡ giúp đỡ tạo điều kiện tuyên truyền về chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước. Đặc biệt được tuyên truyền bộ luật lao động, luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam, cũng như tuyên truyền vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức công đoàn Việt Nam, tôi và các đ/c Hoàng Ngọc Cường, đ/c Nguyễn Văn Bách, đ/c Lê Quang Thịnh, đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Anh,….  đã nhận thức được ý nghĩa của việc gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam. Vì vậy,chúng tôi thống nhất gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam và thống nhất 5 đồng chí sẽ tham gia Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở để tuyên truyền, vận động những người lao động khác vào tổ chức công đoàn. Đồng thời chúng tôi thống nhất bầu đồng chí: Nguyễn Đăng Hưng  NVKD - PKD Công ty làm Trưởng Ban vận động.

 Cộng với 4 đồng chí trong Ban vận động, chúng tôi đã phân công các đồng chí

- Đ/c Lê Quang Thịnh, phụ trách tuyên truyền người lao động chi nhánh HCM

- Đ/c Hoàng Ngọc Cường, phụ trách tuyên truyền người lao động bộ phận Mài Phẳng, Quản lý sản xuất, Gia Công, QC

- Đ/c Nguyễn Văn Bách phụ trách tuyên truyền người lao động bộ phận Dụng Cụ, Kỹ thuật và phát triển công nghệ, Kinh doanh Xưởng,

- Đ/c: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, phụ trách tuyên truyền người lao động VP HN.

Sau thời gian tuyên truyền, vận động đến toàn thể người lao động trong công ty. Đến nay, Ban vận động đã nhận được đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn của 65 người lao động.